Protisty – prezentacja multimedialna + lekcja nagrana

Lekcja omawia budowę i fizjologie protistów.