Lekcje na żywo – rozwiązywanie zadań – matura 2024

Kategoria Biologia
Aktualizacja maj 2023
Status Niezapisany
Czas trwania kursu 00h 00min
Ocena Kursu 5

O kursie

Lekcje na żywo – przygotowanie do matury z biologii 2024 – omówienie najważniejszej teorii + rozwiązywanie zadań.Lekcje będą odbywały się w poniedziałki i środy zgodnie z poniższym harmonogramem. Każda lekcja będzie trwała około 90 minut (2 godziny lekcyjne). Zajęcia będzie prowadził dr Krzysztof Brom – nauczyciel biologii, wybitny dydaktyk i doświadczony wykładowca.

Podczas lekcji będzie kładziony nacisk przede wszystkim na naukę formułowania prawidłowych odpowiedzi do zadań maturalnych różnego typu.

Zajęcia mają formę aktywną – można zadawać pytania.

W sumie ponad 100 godzin lekcyjnych!

Lekcje, które się odbędą się na żywo, będą zapisane i udostępnione na platformie.

Nr

Data Dzień tygodnia

Godziny lekcyjne

Tematy

1

02.10.23 r. poniedziałek

2

Czasowniki operacyjne

2

04.10.23 r. środa

2

Metodyka badań biologicznych

3

09.10.23 r. poniedziałek

2

Obserwacje mikroskopowe, elementy statystyki
4 11.10.23 r. środa 2

Aminokwasy, białka, tłuszcze

5 16.10.23 r. poniedziałek 2 Cukry, kwasy nukleinowe
6 18.10.23 r. środa 2 Woda i sole mineralne
7 23.10.23 r. poniedziałek 2 Komórka zwierzęca, komórka roślinna, komórka grzybowa, komórka prokariotyczna
8 25.10.23 r. środa 2 Struktury komórkowe (budowa i funkcje)
9 30.10.23 r. poniedziałek 2 Budowa błon plazmatycznych, transport przez błony plazmatyczne, osmoza
10 06.11.23 r. poniedziałek 2 Cykl komórkowy, mitoza
11 08.11.23 r. środa 2 Mejoza, inne typy podziałów komórkowych
12 13.11.23 r. poniedziałek 2 Metabolizm – podstawowe pojęcia, podstawy enzymologii
13 15.11.23 r. środa 2 Tlenowe oddychanie wewnątrzkomórkowe – wprowadzenie
14 20.11.23 r. poniedziałek 2 Tlenowe oddychanie wewnątrzkomórkowe
15 22.11.23 r. środa 2 Fotosynteza C3 – wprowadzenie
16 27.11.23 r. poniedziałek 2 Fotosynteza C3
17 29.11.23 r. środa 2 Fotosynteza C4, fotosynteza CAM, pozostałe procesy metaboliczne
18 04.12.23 r. poniedziałek 2 Wirusy, bakterie
19 06.12.23 r. środa 2 Protisty
20 11.12.23 r. poniedziałek 2 Grzyby, porosty
21 13.12.23 r. środa 2 Tkanki roślinne, rośliny pierwotnie wodne, mchy
22 18.12.23 r. poniedziałek 2 Paprotniki
23 20.12.23 r. środa 2 Nagonasienne
24 08.01.24 r. poniedziałek 2 Okrytonasienne
25 10.01.24 r. środa 2 Fizjologia roślin
26 15.01.24 r. poniedziałek 2 Tkanki zwierzęce
27 17.01.24 r. środa 2 Bezkręgowce – część I
28 22.01.24 r. poniedziałek 2 Bezkręgowce – część II
29 24.01.24 r. środa 2 Strunowce – część I
30 12.02.24 r. poniedziałek 2 Strunowce – część II
31 14.02.24 r. środa 2 Skóra, układ ruchu, układ pokarmowy
32 19.02.24 r. poniedziałek 2 Układ krążenia, układ odpornościowy
33 21.02.24 r. środa 2 Układ oddechowy, układ wydalniczy
34 26.02.24 r. poniedziałek 2 Układ nerwowy, narządy zmysłów
35 28.02.24 r. środa 2 Układ hormonalny
36 04.03.24 r. poniedziałek 2 Układ płciowy, rozwój człowieka
37 06.03.24 r. środa 2 Kwasy nukleinowe, replikacja DNA
38 11.03.24 r. poniedziałek 2 Biosynteza białek
39 13.03.24 r. środa 2 Genetyka – wprowadzenie, I prawo Mendla
40 18.03.24 r. poniedziałek 2 II prawo Mendla
41 20.03.24 r. środa 2 Odstępstwa od praw Mendla
42 25.03.24 r. poniedziałek 2 Mutacje
43 27.03.24 r. środa 2 Choroby genetyczne
44 08.04.24 r. poniedziałek 2 Biotechnologia
45 10.04.24 r. środa 2 Ewolucjonizm – część I
46 15.04.24 r. poniedziałek 2 Ewolucjonizm – część II
47 17.04.24 r. środa 2 Antropogeneza, dzieje życia na Ziemi
48 22.04.24 r. poniedziałek 2 Ekologia – część I
49 24.04.24 r. środa 2 Ekologia – część II
50 29.04.24 r. poniedziałek 2 Ochrona przyrody, ochrona środowiska
51 Tuż przed maturą 3 Czasowniki operacyjne, najczęściej popełniane błędy na maturze, ostatnie rady przed maturą, zagadnienia, które mogą pojawić się na maturze

W tym kursie

199,99
Kup Teraz

Czego się nauczysz

  • Powtórzysz cały wymagany materiał zgodnie z podstawą programową.
  • Zdobędziesz umiejętność wykorzystywania teorii w praktyce rozwiązywania zadań.
  • Nauczysz się formułować odpowiedzi tak, aby zdobyć maksymalną ilość punktów za zadanie.
  • Zrozumiesz zagadnienia, które uważane są za najtrudniejsze.