Autorzy kursu

Dr Karol Dudek-Różycki

Pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jednego z krakowskich liceów. Popularyzator chemii. Autor prac naukowych w zakresie dydaktyki chemii, repetytoriów oraz licznych zbiorów zadań i opracowań dla uczniów i nauczycieli. Egzaminator maturalny, członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, rzeczoznawca MEiN ds. podręczników, doradca metodyczny MCDN dla Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego, nauczyciel w „Szkole z TVP”.

Dr Krzysztof Brom

Nauczyciel biologii w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu. Absolwent dwóch kierunków studiów (biotechnologia, ochrona środowiska) prowadzonych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dodatkowo w roku 2019 uzyskał tytuł doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku. W trakcie studiów magisterskich oraz doktoranckich uczestniczył w kilku wymianach międzynarodowych, stażach oraz kwerendach m.in. do Francji, Niemiec, Japonii oraz Wielkiej Brytanii. Autor licznych naukowych publikacji anglo- i polskojęzycznych m.in. z zakresu ewolucjonizmu, paleontologii oraz zoologii bezkręgowców. Za dorobek naukowo-badawczy otrzymał wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Ministra Środowiska w kategorii “Młodzi” oraz wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w kategorii “Doktoranci roku 2017”. Realizował grant dotyczący trendów ewolucyjnych wybranych grup bezkręgowców morskich finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr Michał Płotek

Doktor nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, popularyzator nauki, znany z wielu inicjatyw promujących naukę chemii wśród dzieci i młodzieży, w szczególności skorelowanych na przygotowanie do egzaminu maturalnego. Egzaminator maturalny, członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, rzeczoznawca ds. podręczników MEiN, nauczyciel w “Szkole z TVP”.

Dr Tomasz Wichur

Doktor nauk farmaceutycznych, absolwent Wydziału Chemii UJ, pracownik w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM. Pasjonat chemii i wszystkiego, co związane z jej dydaktyką; wykładowca na warsztatach maturalnych Wydziału Chemii UJ, współautor arkuszy maturalnych próbnej matury z Wydziałem Chemii UJ, zbiorów zadań i opracowań, mających na celu pomóc maturzystom w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości z chemii.

lek. med. Jacek Mieszkowicz

Absolwent wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autor kilkuset zadań z biologii, z których każdego roku korzysta tysiące uczniów. Od 8 lat bierze aktywny udział w przygotowaniu uczniów do matury z biologii. Autor i współautor kilku publikacji książkowych dla maturzystów. Z zawodu lekarz, pasjonat praktycznego kształcenia przyszłych lekarzy, stale doskonalący swoje umiejętności w zakresie neurologii.

mgr Bogumiła Bąk

Nauczyciel biologii w II LO im. Adama Mickiewicza w Raciborzu z 35-letnim stażem w zawodzie. Zdobywczyni tytułu Nauczyciel Roku 2003, Profesor Oświaty oraz wieloletni egzaminator maturalny. Biologia jest jej wielką pasją, stale stara się pogłębiać swoją wiedzę.

mgr inż. Dorota Cichy

Dyplomowany nauczyciel biologii w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie. Egzaminator maturalny z biologii oraz autorka zadań do arkuszy maturalnych z biologii (współpraca z OKE w Poznaniu). Z sukcesami przygotowuje młodych biologów do konkursów i olimpiad przedmiotowych – ponad 20 jej uczniów to laureaci i finaliści olimpiad, konkursów przedmiotowych i tematycznych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W swojej pracy łączy elementy nowoczesnych form i metod z pasją i propagowaniem akcji ekologicznych, wycieczek krajoznawczo-turystycznych i zajęć terenowych.

mgr farm. Justyna Mieszkowicz

Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autorka kilkuset zadań z chemii, które zdobyły uznanie maturzystów i wielu nauczycieli. Każdego roku bierze czynny udział w przygotowaniu uczniów do matury z chemii. Pasjonatka farmakologii i chemii leków. Autorka pracy w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków UM: „Charakterystyka nowej kompozycji farmaceutycznej o potencjalnych właściwościach leczniczych”, która dała początek nowemu komponentowi, który ma zostać objęty ochroną patentową.