Ogólnopolska Próbna Matura z biologii 2023/2024 cz. 1 – omówienie arkusza

Podczas omawiania zadania dotyczącego dziedziczenia umaszczenia psów rasy labrador retriever, od jednego ze słuchaczy padło pytanie, czy można by było uznać za prawidłową odpowiedź, która odnosi się do genów dopełniających się. Nasz prelegent po namyśle stwierdził, że tak, ponieważ oba opisane geny (gen warunkujący syntezę odpowiedniego barwnika oraz gen umożliwiający odłożenie go we włosiu) dopełniają się w ostatecznym wytworzeniu rozpatrywanej cechy. Po głębszej analizie różnorodnych publikacji z zakresu analizy genetycznej, dochodzimy jednak do wniosku, że taka odpowiedź nie powinna być uznana za prawidłową.

W przypadku opisanego zadania ma się do czynienia z epistazą recesywną, gdzie rozszczepienie cech wynosi 9 : 3 : 4, natomiast w przypadku genów dopełniających się rozszczepienie wynosi 9 : 7. W literature geny dopełniające się również są określane jako epistaza podwójnie recesywna, która nie jest uznawana za tożsamą z epistazą recesywną.

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień, podany fragment został usunięty z filmu.