Najczęściej popełniane błędy na maturze z biologii

Kurs omawia w sposób kompleksowy najczęściej popełniane błędy na egzaminie maturalnym z biologii. Dzięki tej lekcji unikniesz starty cennych punktów, które mogą okazać się decydujące w czasie późniejszej rekrutacji na wymarzone studia.

Kurs darmowy.

Prowadzący: dr Krzysztof Brom

Próbna matura CKE biologia grudzień 2022 – rozwiązania i omówienie

W czasie kursu zostanie omówiony próbny arkusz maturalny CKE z biologii z dnia 20,12,2022.

Lekcja obejmuje zagadnienia na które szczególnie warto zwrócić uwagę w czasie nauki do matury 2023.

Kurs darmowy.

Prowadzący: dr Krzysztof Brom

Czasowniki operacyjne w zadaniach maturalnych

Kurs omawia i wyjaśnia zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym z biologii od roku 2023.

W czasie kursu dowiesz się, w jaki sposób formułować prawidłowe odpowiedzi na egzaminie maturalnym z biologii.

Licencja dla 1 użytkownika / 365 dni.

Prowadzący: dr Krzysztof Brom

Lekcje na żywo – rozwiązywanie zadań

Lekcje na żywo – przygotowanie do matury z biologii 2023.

Lekcje będą odbywały się w poniedziałki i czwartki zgodnie z poniższym harmonogramem. Każda lekcja będzie trwała 90 minut (2 godziny lekcyjne). Zajęcia będzie prowadził dr Krzysztof Brom – nauczyciel biologii, wybitny dydaktyk i doświadczony wykładowca.

Podczas lekcji będzie kładziony nacisk przede wszystkim na naukę formułowania prawidłowych odpowiedzi do zadań maturalnych różnego typu.

W poniedziałki lekcje będą zaczynały się od godziny 17, natomiast w czwartki od godziny 18.

Lekcje, które się odbędą się na żywo, będą zapisane i udostępnione na platformie.

Metodyka badań przyrodniczych

Kurs omawia metodykę badań przyrodniczych, w tym podstawowe definicje oraz wzory statystyczne stosowane w biologii.

Obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane w nowej podstawie programowej do matury 2023+.

Licencja dla 1 użytkownika / 365 dni.

Prowadzący: dr Krzysztof Brom

Energia i metabolizm

Kurs omawia i wyjaśnia zagadnienia z zakresu metabolizmu, w tym budowę i funkcjonowanie enzymów, fotosyntezę, procesy tlenowego oddychania komórkowego oraz procesy beztlenowe.

Obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane w nowej podstawie programowej do matury 2023+.

Licencja dla 1 użytkownika / 365 dni.

Prowadzący: dr Krzysztof Brom

Ewolucja

Kurs omawia zagadnienia z zakresu ewolucjonizmu i antropogenezy, w tym teorie ewolucji oraz jej mechanizmy, a także drogę rozwojową i procesy biologiczne, które doprowadziły do powstania anatomicznie nowoczesnego człowieka rozumnego.

Obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane w nowej podstawie programowej do matury 2023+.

Licencja dla 1 użytkownika / 365 dni.

Prowadzący: dr Krzysztof Brom

Ekologia

Kurs omawia zagadnienia z zakresu ekologii oraz ochrony przyrody i środowiska. Po przerobieniu kursu opanujesz ważne definicje, a także poznasz oddziaływania występujące między organizmami. Zrozumiesz również wymagane zagadnienia z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

Obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane w nowej podstawie programowej do matury 2023+.

Licencja dla 1 użytkownika / 365 dni.

Prowadzący: dr Krzysztof Brom

Genetyka

Kurs przedstawia zagadnienia z zakresu genetyki i biotechnologii, w tym budowę i funkcje kwasów nukleinowych, proces replikacji, transkrypcji, translacji, podstawy genetyki klasycznej, rodzaje zmienności oraz wymagane pojęcia z zakresu biotechnologii i metodami inżynierii genetycznej.

Obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane w nowej podstawie programowej do matury 2023+.

Licencja dla 1 użytkownika / 365 dni.

Prowadzący: dr Krzysztof Brom

Bezkręgowce

Kurs omawia budowę i fizjologię bezkręgowców, w tym gąbek, jamochłonów, płazińców, obleńców, pierścienic, stawonogów, mięczaków oraz szkarłupni.

Obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane w nowej podstawie programowej do matury 2023+.

Licencja dla 1 użytkownika / 365 dni.

Prowadzący: dr Krzysztof Brom